Trustee

 • Shree Virendra Tank (Industrialist & Social Activist)
 • Shree Rajendra Tulsiyan (Businessman & Social Activist)
 • Shree Naresh Singhaniya (Industrialist & Social Activist)
 • Shree Kashiprasad Murarka (Industrialist & Social Activist)
 • Shree Aditya Rathi (Social Worker)

Sanrakshak (Patron)

 • Shree Dharmpal Agrarwal (Technocrat, Industrialist & Social Activist)
 • Shree Sushil Singhaniya (Industrialist & Social Activist)
 • Shree Deepak Sultaniya (Industrialist & Social Activist)
 • Shree Gokul Maheshwari 

Managing Body (Karyakarini)

 • Hon. President         :   Shree Dharmpal Agrawal (Technocrat, Industrialist & Social Activist)
 • Hon. Vice President :   Shree Ramswarup Agrawal (Businessman & Social Activist)
 • Hon. Secretary          :  Shree Aditya Rathi (Social Worker)
 • Hon. Treasurer         :  Shree Gopal Rohila Rajput (Industrialist & Social Activist)
 • Project Manager      :  Sau Pradnya Dhamnaskar-Tamhankar (MSW, Social Worker)

Councillors

 • Shrimati Anjali Seth
 • Dr. Mamta Kakde
 • Shrimati Leena Kapadiya
 • Sau Renu Nargunde